Inzicht is Françoise Vermunt. Een geboren coach & trainer

Haar missie is ‘mensen in beweging zetten én houden’, met als doel de ambities van zowel de organisatie als de medewerkers te realiseren én te borgen.

Executive coach en trainer

die professionals on the job, in de waan van de dag, begeleiding geeft het anders te doen door meer inzet van eigen talenten, waarden en te werken met de onderstoom binnen de organisaties en de mens.

Een expert bij team-samenwerking

die excecutives en HR Business Partners ondersteuning geeft bij team-samenwerking en het effectief vormgeven en uitvoeren van transformatieprocessen.

Workforce sensor

Binnen een organisatie identificeert zij problemen en zorgen op het gebied van motivatie en engagement. De interventies zoals executive coaching on the job, begeleiding bij teamontwikkeling en het in beweging brengen van teams en individuen zorgen zo voor meer homogeniteit, verbinding en resultaat.

Zij werkt o.a. voor Van Oers United, ABN AMRO Finance, en Fontys

Vogels leven, net zoals mensen, meestal zelfstandig. Onder invloed van het trekinstinct verenigen geweldig grote zwermen vogels zich boven in de lucht. Een zwerm vogels beweegt zich ogenschijnlijk als een groep, in een volgorde die random lijkt. In werkelijkheid zie je een opeenvolging van natuurlijk doel, richting, leiderschap, volgers, beweging, speelsheid en verbondenheid. Hierin is ook nog ruimte om individueel de vleugels uit te slaan. De trekvogels bepalen, zoals ook succesvolle organisaties dat doen, de juiste koers en houden zich daaraan. De zon, de sterren en het innerlijke compas dienen als de richtingsaanwijzers van de vogels. Zoals jullie missie, visie en (innerlijke) ambitie jullie gezamenlijke richtingaanwijzer is.

Françoise volgens Luba uitzendbureau

[quote style="1"]
Energie, inspiratie en bovenal een fantastisch mens! Dat is hoe ik Françoise kort zou beschrijven. Zij wist tijdens een workshop onze managers op een snelle, veilige en vooral energieke manier te bereiken. Ook heeft zij mij persoonlijk heel veel inzicht gegeven. Eén lunchafspraak was voldoende… …. (lees meer) [/quote]