Van hard naar hart

Hart tegen hard is de titel van een boek van Bert Hellinger, wat me geïnspireerd heeft om dit bericht te schrijven. Wat me namelijk opvalt binnen diverse organisaties, is dat er bij medewerkers onderling een strijd gevoerd wordt van winnen …


werken in vrijheid

Als ondernemer neem ik de vrijheid en ruimte om mijn toekomst te creëren, de dialoog met inspirerende mensen te voeren, mijn werk te organiseren en regelmatig te reflecteren. Het nieuwe werken is binnen organisaties in het leven geroepen om dit ook …


Vertrouwen en respect

Ruimte geven/nemen, loslaten en vertrouwen zijn veel genoemde wensen bij transformatie processen en samenwerking. Ik zie dit als een proces van natuurlijke groei. Als je de natuur haar werk laat doen zullen de resultaten ook eerder manifest zijn, dan wanneer we de gewenste …