Familieopstellingen in individuele coaching

De ziel van een familie

Iedere familie bezit een sterke onderlinge band, ongeacht of de familieleden dat ook zo ervaren. De “familieziel” is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt dat niemand buitengesloten en dat niets ontkend wordt. Kinderen identificeren zich met vergeten of buitengesloten familieleden en nemen hun lot, schuld of wraak over. Deze verstrikkingen worden, meestal volledig onbewust, van generatie op generatie doorgegeven. Zo draagt ieder mens een innerlijk beeld met zich mee van de familie van herkomst. Dit gegeven beïnvloedt in sterke mate het verloop van ons leven.

Familieopstellingen

Tijdens een individuele sessie krijg je voeling met de verborgen dynamiek van familiesystemen, waardoor veel van je eigen situatie verhelderd wordt of zelfs op z’n juiste plaats valt. Met behulp van onder andere poppetjes en sjablonen, maken we samen een opstelling naar dat innerlijke beeld. Samen met Françoise sta je stil bij de hetgeen zichtbaar en voelbaar wordt. Door posities in de familieopstelling te veranderen wordt geprobeerd een vrije ordening te vinden. Door “oplossende uitspraken” kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met meer ruimte voor respect en liefde. De familie kan zo een bron van kracht worden.
Nadat een hulpvraag is voorgelegd en eventueel is aangescherpt, worden de poppetjes door de vraagsteller als zogenoemde representanten gekozen waarna die ze intuïtief een plaats op de tafel toe kent. Zo staan de representanten opgesteld naar het innerlijke beeld dat de vraagsteller heeft. De opstelling zal zich vervolgens op een vaak wonderlijke wijze ontvouwen.

Door wat Françoise teruggeeft vanuit de verschillende posities, wordt de vraagsteller van binnenuit geïnformeerd over wat er speelt in het betreffende, veelal problematische gebied van het eigen familiesysteem. Van daaruit kan worden gezocht naar een oplossing van het probleem via heling van het systeem. Door een betere balans in het geheel, krijgt de vraagsteller, die ingebed is in dat veld, voeling met de juiste eigen plaats; een goede basis voor het leven, wat een geboorterecht is.
[easy_contact_forms fid=4]