Team coaching

Voor teams die beter willen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken.

Het fundament van elk team…

… is het hebben van een gemeenschappelijk doel, een open en heldere communicatie en onderling vertrouwen en respect. Is er geen gemeenschappelijk doel of ambitie? Blijven de resultaten achter? Is de samenwerking of verbinding niet optimaal? Wil niet iedereen mee in de verandering? Loopt iedereen mee in de ‘waan van de dag’ en is er geen tijd voor leiderschap?

Inzich-t heeft ruime ervaring…

… in teamcoaching. Samen met de organisatie werk ik aan een zeer praktijkgerichte verbetering van de onderlinge samenwerking, verbinding en de resultaten van teams. Met mijn aanpak help ik teamleden inzicht te krijgen in de eigen positie en die van de ander. Ik gebruik hier een mix van methodieken voor, zoals bijvoorbeeld het aanspreken op gedrag, organisatieopstellingen en voice dialoque voor ‘het slechten van muurtjes’. Mijn coaching vindt zowel in teamverband als op individueel niveau plaats.

Use the "text" attribute to change me!